ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ

20102017

Жінки у
вищому керівництві

Виконавчий
комітет

21%

33%

Керівні
комітети

39%

48%

Керівники
глобальних
брендів

43%

62%

Заходи по
кар'єрному розвитку для жінок

Посадові
підвищення

61%

68%

Навчання

59%

63%

Іноземні
спеціалісти

34%

42%

В цілому по
колективу

64%

69%

Керівники
середньої ланки

59%

62%

Члени ради
директорів

21%

46%

Гендерні відмінності
в оплаті праці у Франції

* Різниця в середній зарплаті чоловіків і жінок у всіх категоріях (безстроковий трудовий договір)

3%*

З 2007 р. L'Oréal замовляє INED
(Національному інституті демографічних досліджень  [Франції]) проведення щорічного аналізу оплати праці.

СЕРТИФІКАЦІЇ

Кілька років поспіль L’Oréal провадить амбітну політику гендерної рівності. З метою вимірювання та оцінювання різноманітних впроваджуваних заходів, з 2011 р. Група запровадила в половині країн, в яких вона присутня (і де зосереджено 56% всього персоналу), процеси сертифікації за участю таких організацій:

EDGE (Економічні вигоди гендерної рівності, (Economic Dividend for Gender Equality))

GEEIS (Європейський та міжнародний
стандарт гендерної рівності)

29КРАЇН

 • Австралія
 • Бразилія
 • Канада
 • США
 • Індія
 • Росія
 • Австрія
 • Бельгія
 • Болгарія
 • Хорватія
 • Чеська республіка
 • Естонія
 • Фінляндія
 • Франція
 • Німеччина
 • Угорщина
 • Ірландія
 • Італія
 • Латвія
 • Литва
 • Нідерланди
 • Польща
 • Португалія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Словенія
 • Іспанія
 • Швеція
 • Великобританія

ОБМЕЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Загальна кількість працівників
L'Oréal з обмеженням працездатності*1,238

Кількість працівників, зайнятих напряму
Оновлено в березні 2018 року

Кількість країн,
в яких існують законодавчі
вимоги щодо працевлаштування
людей з обмеженням працездатності

32

Зосередьмо увагу на Франції

2010

2017

4.33% 5.21% Кількість працівників, зайнятих напряму
5.44% 6.64% Загальна кількість працівників

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

Кількість національностей
в цілому по колективу 158

21 дочірня
компанія

Підтримала ініціативи, спрямовані на соціальне, економічне та багатокультурне різноманіття в 2017 році.

ЗАОХОЧЕННЯ ЛЮДЕЙ

Інвестиції в
розвиток кар'єри

84.5млн євро*

* Збільшення на + 8.2% у порівнянні з 2016 роком.

ФОКУСУЄМОСЬ

Працівники, що пройшли
навчання на семінарах
«Різноманіття та Всеохопність»

понад 28 000

Щорічне опитування
працівників для надання
зворотного зв'язку та
покращення способів роботи

Понад 80%
працівників, що взяли участь в опитуванні